Prima počítače


Já nemůžu opravdu nikdy zapomenout na to, jak jsme se svým partnerem jeli na výlet k mojí kamarádce do Prahy. My jsme byli kousek za Brnem a Å™ekli jsme si, že pojedeme vlakem. Sice máme automobil a chtÄ›li jsme, jako prvnÄ› jet automobilem. Ale můj partner Å™ekl, že vlastnÄ› vlakem to bude takové levnÄ›jší a více bezpeÄné. Sice máme oba dva Å™idiÄské průkazy, ale na takové dálky si opravdu netroufneme. ŘidiÄské průkazy máme pÄ›t a sedm let a Å™ekli jsme si, že asi jeÅ¡tÄ› nejsme tak moc vyježdÄ›ní, že bychom si troufli na takovou dálku. Takže nakonec to dopadlo, že jsme jeli vlakem. Také jsme si vzali s sebou notebook, abychom se mohli koukat tÅ™eba na nÄ›jaké filmy.

PoÄítaÄe nejsou levné.

Cesta mÄ›la trvat tÅ™i a půl hodiny. Tak jsme si Å™ekli, že než abychom jenom koukali z okna z vlaku, že si pustíme na notebooku nÄ›jaký film. A víte, co se potom stalo? My jsme samozÅ™ejmÄ› u toho filmu usnuli, sedÄ›li jsme v kabince, kde jsme byli úplnÄ› sami. PoÄítaÄ jsme mÄ›li na stoleÄku ve vlaku, tedy vlastnÄ› to byl notebook, ale my mu říkáme poÄítaÄ, tohle je ale úplnÄ› jedno. Nejhorší na tom bylo, že on nám ho nÄ›kdo ukradl. PrvnÄ› jsme si mysleli, že si tÅ™eba z nás nÄ›kdo dÄ›lá srandu anebo že partner ho schoval, ale partner si zase myslel, že jsem já notebook schovala, jenomže to nebyla pravda.

Bez poÄítaÄe to nejde.

Asi dvacet minut jsme ho hledali úplnÄ› vÅ¡ude, prohledali jsme dva vagóny, ale do tÄ›ch dalších jsme neÅ¡li, protože jsme zase museli hlídat naÅ¡e vÄ›ci v naÅ¡em kupé ve vlaku. Bylo to opravdu hrozné, byla jsem opravdu na dnÄ›. Notebook nás stál sedmnáct tisíc korun a mÄ›li jsme ho teprve asi pÄ›t nebo Å¡est mÄ›síců. Museli jsme to také nahlásit policii, jenomže jsme nevÄ›dÄ›li, kam máme jít, protože jsme byli na cestÄ› a ani jsme nevÄ›dÄ›li vlastnÄ›, v jaké stanici nám ho nÄ›kdo ukradl, ani nevíme, jak je to dlouho, protože my jsme spali. Nikdy na to nezapomenu. I když jsme to potom nakonec v Praze dali na policii, tak notebook se nikdy nenaÅ¡el. Je tomu už patnáct let a myslím si, že ten notebook už ani snad nežije. Už je urÄitÄ› rozbitý, a tak doufám, že alespoň zlodÄ›ji sloužil dobÅ™e.