Jsou dnešní technologie využívány ke sledování lidí?


Nelze se divit, že urÄitá skupina lidí má téměř vrozenou nedůvÄ›ru k moderním technologiím. Mnozí z nich pak věří, že s jejich pomocí mohou být sledováni, aÅ¥ už hackery nebo přímo státem. Je prot na místÄ› se podívat, zda tato hrozba skuteÄnÄ› existuje.

 

Faktem je, že to není nemožné, zvláštÄ› u chytrých mobilních telefonů. Pokud máte zapnutá data, lze pro ÄlovÄ›ka, který má k danému zařízení přístup, zjistit vaÅ¡i polohu. Toho využívají i policisté pÅ™i pátrání po ztracených osobách.

 

chytrý mobil má dnes téměř každý

 

Je vÅ¡ak nutné si uvÄ›domit rozdíl mezi tím, že nÄ›co lze dÄ›lat a tím, zda se to skuteÄnÄ› dÄ›je. Pokud se na celou vÄ›c podíváme blíže, zjistíme, že sledování každého ÄlovÄ›ka by bylo pro jakýkoliv stát silnÄ› neekonomické. StaÄí si jen pÅ™edstavit tu výpoÄetní techniku, která by byla potÅ™eba, stejnÄ› jako lidské zdroje. Navíc by se taková práce prakticky nedala utajit.

 

Dále musíme uvážit, proÄ by to dÄ›lali. JistÄ›, u urÄitých jedinců, například vysokých politiků, by to mohlo mít své opodstatnÄ›ní (a skuteÄnÄ› zaznamenáváme případy, kdy jim byly například odposlouchávány hovory). AvÅ¡ak co tak důležitého by běžný ÄlovÄ›k poskytl, aby se jeho sledování vyplatilo?

 

sledování všech lidí je nereálné

 

Jen v naší republice žije pÅ™es 10 milionů lidí. A vzhledem ke stavu naÅ¡eho státního rozpoÄtu zkrátka není možné, abychom si vydržovali nÄ›jaký úřad, kde by lidi sledovali. JistÄ›, existují pouliÄní kamery, avÅ¡ak to je nÄ›co ponÄ›kud jiného. Tam sledujete specifickou oblast, což není tak nároÄné, jako pozorovat daného ÄlovÄ›ka.

 

Proto není v souÄasné dobÄ› pro žádný stát reálné, aby své obÄany nechával takto sledovat. Bylo by to ekonomicky i zdrojovÄ› znaÄnÄ› nevýhodné, a vzhledem k pÅ™edpokládaným ziskům informací by se to ani nevyplatilo. Není tedy potÅ™eba, abychom se toho obávali.

 

Pokud však i přesto máte strach, nejjednodušším řešením je nechávat mobilní telefon doma. Tak vás s jeho pomocí nikdo sledovat nemůže.