Znáte své povinnosti?


Bydlíte v rodinném domÄ›, vlastníte malý penzion Äi spravujete kancelářské objekty? Provádíte rekonstrukci staršího rodinného domu, kde pÅ™edÄ›láváte vÅ¡e, vÄetnÄ› rozvodů vody a elektrického proudu? Nezapomínáte, že aÅ¥ již objekt jen užíváte Äi jej rovnou pÅ™edÄ›láváte, vyplývá pro Vás Å™ada povinností, které se týkají údržby objektu a jeho zabezpeÄení? Nepodceňujte své povinnosti, jejich zanedbání by Vás mohlo pÅ™ijít až na 2.000.000,-KÄ.

Je to jednoduché

Neznalost zákona neomlouvá. Proto nezapomeňte ani Vy nechat provést odbornou kvalifikovanou firmou povinnou revizi elektrických spotÅ™ebiÄů, rozvodů, přípojek. Kvalifikovaný pracovník by mÄ›l pÅ™esnÄ› vÄ›dÄ›t, co od Vás bude potÅ™ebovat za náležitou dokumentaci, proto se na vÅ¡e pÅ™edem zeptejte, můžete tak dohledat vÅ¡e potÅ™ebné. NejdůležitÄ›jší bude pÅ™edevším projektová dokumentace daného zařízení, v ideálním případÄ› v takovém provedení, které odpovídá skuteÄném stavu onoho zařízení. Tento dokument je také naprosto nezbytný pÅ™i provádÄ›ní oprav a údržby, nejen pÅ™i samotné odborné revizi.