Umělá inteligence v moderní společnosti.


NaÅ¡e spoleÄnost za velmi krátký Äas, uÅ¡la veliký kus cesty. A my jsme díky tomuto pokroku postoupili opravdu vysoko na žebříÄku toho, co ji ž umíme. A tak jsme se velmi zdokonalili v odvÄ›tví jako je IT. VÅ¡ak není těžké si vzpomenout na jeho zaÄátky. Kdy jsme vÅ¡ichni mÄ›li doma obrovské bedny s poÄítaÄi a s nimi obrovské monitory, které se samozÅ™ejmÄ› nedaly nikam pÅ™enášet. Museli jsme u toho sedÄ›t doma skoro hodiny, protože jenom zapnutí takového stroje nám zabralo neuvěřitelnÄ› dlouhý Äas. A pak také ta grafika nebyla samozÅ™ejmÄ› nejlepší a ke vÅ¡emu se používaly diskety. Můžeme být rádi, že tyhle Äasy se pro nás stali již minulostí.

poÄítaÄ

A my jsme se v IT odvětví zlepšili snad o tisíc procent. Za několik let jsme byly schopní všechno změnit. A když se podíváte na dnešní dny, kdy děti nedají své mobilní a chytré telefony z rukou, můžeme si říct, že vliv IT je gigantický. A ovlivňuje všechny na celém světě bez výjimky. A my se můžeme jen domnívat jaké důsledky z toho plynou. A jestli jsou spíše přínosné anebo nikoliv. A jako každá věc má to samozřejmě svoje pozitiva, ale i negativa. A jaké to jsou, jsou předmětem mnoha diskusí. Ale je nepopiratelné, že IT odvětví se velmi rozrostlo a my se jen můžeme těšit jaké novinky k nám ještě přijdou. Chytré mobilní telefony se například staly nezbytností.

umělá inteligence

A to snad pro každého z nás. NauÄili jsme se s nimi platit v obchodech a místo do bank, chodíme do svých mobilních telefonů a otvíráme si tam naÅ¡e internetové bankovnictví. I tablety a notebooky proÅ¡ly mnoha renovacemi za ty léta. A teÄ se stává souÄástí naÅ¡ich životů i přítomnost umÄ›lé inteligence, která zaÄala ovládat naÅ¡e poÄítání na internetu a sociálních sítích. Jak daleko to bude mít následky se zase jenom můžeme domnívat. TÅ™eba nám opravdu budoucnost pÅ™inese přítomnost robotů a jiných různých skoro živých robotických přátel. Já bych jen odvÄ›tví IT přála, aby se to nikdy nevymklo z rukou. A umÄ›lá inteligence se nestala pro lidstvo nebezpeÄná. Asi jako motivy nÄ›kolika scifi filmů, kdy lidstvo konÄí vždy jako vyhlazené. PÅ™ejme si, aby nikdy nenahradila ÄlovÄ›ka.