Pravidelné revize jsou základem bezpečného provozu elektrických zařízení


Nehody v běžném životÄ› i v praxi pÅ™i užívání elektrických spotÅ™ebiÄů se Äas od Äasu stávají. Jejich důsledky ovÅ¡em mohou být mnohdy fatální a nenapravitelné. Nenahraditelným pomocníkem eliminace potíží, jakými jsou požáry a úrazy elektrickým proudem, se pak stává zákon. Dle platných vyhlášek je nutno každé elektrické zařízení podrobit pravidelné i výchozí kontrole. Elektroinstalace, která je bezpeÄná a je schopna plynulého a nekomplikovaného provozu, je podpoÅ™ena také kvalitní revizní zprávou. Tu Vám s vÄ›domím individuálního přístupu k profesionálnímu monitoringu poskytne ověřená firma.

Díky nám dodržíte veÅ¡keré bezpeÄnostní pÅ™edpisy

Dokonalá kvalifikace, která je podpořena vzděláním, zkušenostmi i proškolením při užívání konkrétních měřících přístrojů. To jsou devizy, s nimiž vstupují revizní technici ověřené firmy na trh. A s vědomím jejich existence dovolte kvalifikovaným pracovníkům, aby vstoupili také do prostoru, který je Vám vlastní. A provedli prohlídkou, měřením i zkouškou stoprocentně spolehlivou revizi, na jejímž základě vypracují dle platných kritérií a zodpovědně hodnověrnou revizní zprávu.