Lze věřit všemu, co najdeme na internetu?


Jedním z nejvÄ›tších fenoménů dneÅ¡ní doby je bezesporu internet. PrávÄ› díky nÄ›mu mají dnes lidé přístup prakticky jakékoliv informaci, která se zamane. To ovÅ¡em může být i problém. Pro běžného ÄlovÄ›ka totiž nemusí být zrovna jednoduché rozeznat, co je pro dané téma relevantní a co naopak nemá příliÅ¡ velký význam.

 

na internetu lze najít vše

 

Dále je potÅ™eba vzít v úvahu, že zdaleka ne vÅ¡e, co na internetu najdeme, musí být nutnÄ› i pravda. Ve skuteÄnosti by se dalo říci, že poÄet dezinformací, polopravd a vÄ›cí vytržených z kontextu je mnohem více než tÄ›ch, které jsou skuteÄnÄ› pravda.

 

To může pÅ™edstavovat problém zejména u odborných témat. Pokud totiž nemáme dostateÄnou odbornou průpravu, pak nemáme vůbec Å¡anci rozeznat, co je pravda a co nikoliv. Díky tomu se také vyrojilo tolik nejrůznÄ›jších konspiraÄních teorií. Když se na nÄ› totiž podíváme, zjistíme, že naprostá vÄ›tÅ¡ina spoÄívá v nepochopení základů daného oboru.

 

Bohužel, mnoho lidí věří, že k pochopení tÄ›chto vÄ›cí není zapotÅ™ebí vzdÄ›lání, nýbrž staÄí klasický rozum, s jehož pomocí si odvodí vÅ¡e, co potÅ™ebují. Bohužel je pravdou, že v mnoha případech tomu tak ani zdaleka není. Naopak, v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů tito lidé dojdou k naprosto mylným závÄ›rům, které jim následnÄ› mohou Å¡kodit.

 

internet máme už i v mobilu

 

Jak tedy s informacemi, které na internetu najdeme, nakládat? Velmi opatrnÄ›, zvláštÄ› pokud jsou, jak se říká, mimo náš obor. Navzdory vÅ¡em opatÅ™ením si totiž na internet může psát prakticky kdokoliv cokoliv, bez ohledu na to, zda je to pravda Äi nikoliv.

 

Také se musíme mít na pamÄ›ti pÅ™ed faleÅ¡nou jistotou. Jako lidé jsme totiž mnohem spíše ochotni uvěřit tomu, co naÅ¡i domnÄ›nku podporuje, spíše než tomu, co ji vyvrací. O tom, jak to může být nebezpeÄné, zvláštÄ› když to spojíme s internetovými algoritmy, asi není tÅ™eba hovoÅ™it. Proto se mÄ›jme vždy na pozoru a vÅ¡e si ověřujme, i když jsme si o dané vÄ›ci naprosto jisti.