Podlahové vytápění není jen moderní hit


Někteří lidé se nechají poměrně snadno ovlivnit reklamou a módními trendy v odívání, v domácích potřebách, spotřebičích nebo výrobě nábytku a nakupují vše tak, aby to odpovídalo tomu, co nakupují ostatní. Stává se, že si pořizují i některé věci bez rozmyslu a smysluplného využití. K moderním trendům samozřejmě patří i některé technologie uvnitř obytných budov, kam se zařadila i zdánlivá novinka mezi topnými systémy – podlahové vytápění, ovšem rádi bychom předeslali, že nejde o nic převratného a nového, pouze se tu objevují některé nové prvky, které tato zařízení lépe zabezpečují před havarijními situacemi. Co je vlastně na podlahovém topení nového a celkově zajímavého?

regulátor topení

Řešení závad

Podlahové topení se v některých objektech budovalo již za socialismu, ale šlo tu o poměrně velké riziko v případě praskliny v potrubí či armaturách. Jakmile totiž došlo k úniku vody ze systému, tekutina se ihned začala rozlévat všemi směry, a obvykle nebylo možno vizuálně zjistit přesné místo závady. Museli jste kvůli tomu vystěhovat všechen nábytek, svinout koberce a vpustit do domu chlapy se sbíječkou, aby zdemolovali takřka celou podlahu.

hořící dřevo v krbu

Dnes se tento problém řeší jinak. Jestliže se přece jen objeví prasklina v topném systému, zavoláte instalatéry z Prahy, a ti vyhledají místo úniku vody velmi přesně pomocí lehkého plynu (vodíku), samozřejmě bezu rizika exploze, anebo poslechovou tyčí Hykron. Vybourá se pouze malé místo, kde došlo k prasklině, a někdy není kvůli tomu nutné ani vystěhovat žádný nábytek.

Úspora za vytápění

Možná si to neuvědomujete, a považujete za hlavní důvod instalace podlahového topení pohodlí na bosá chodidla, ale nezapomeňte, že podlahovým topením se teplo šíří po celé místnosti velice rovnoměrně, a na rozdíl od prostor, kde jsou jen radiátory, je tu teplo u podlahy i u stropu přibližně na stejné úrovni. Nemusíte kvůli tomu pak místnost přetápět, jak tomu bývá u topení s radiátory, kde je u podlahy výrazně chladněji.