Kvalitní práce


Technika je nÄ›co, co lidé vynalezli už od pradávna. Vy si možná říkáte, že tÅ™eba například pÅ™ed naším letopoÄtem nebyla vůbec žádná technika, ale jste si úplnÄ› na sto procent jistí? Věřte mi, že tohle není tak úplnÄ› pravda, protože když se tÅ™eba podíváte na dynastie EgypÅ¥anů, nÄ›kdy tÅ™eba pÅ™ed naším letopoÄtem, kdy tisíc let zpátky byli EgypÅ¥ané, a právÄ› stavÄ›li pyramidy. Věřte mi, nebo ne, ale i EgypÅ¥ané mÄ›li na tohle speciální techniku a další speciální vÄ›ci, aby mohli postavit pyramidy. VezmÄ›te si, že tÅ™eba jeden kvádr, který stavÄ›li na pyramidy anebo na hrobky, tak vážil tÅ™eba i padesát kilogramů.

Jednoduchá kladka.

A jak asi myslíte, že to tÅ™eba dostávali takhle nahoru? SamozÅ™ejmÄ› že mÄ›li různé kladkostroje, které právÄ› EgypÅ¥anům pomáhaly zjednoduÅ¡ovat práci a také hlavnÄ› zrychlovat. NemÄ›li to samozÅ™ejmÄ› úplnÄ› o sto procent rychlejší, jako kdyby nemÄ›li kladkostroj, ale věřte mi, že takhle EgypÅ¥ané mÄ›li uÅ¡etÅ™ené opravdu spoustu sil a také energie a také hlavnÄ› Äasu, i když Äas ubíhal pomalu a EgypÅ¥ané nehledÄ›li tak naÄas, protože oni spíše dbali na to, aby mÄ›li vÅ¡echno peÄlivÄ› udÄ›lané a já si myslím, že to je v první Å™adÄ› opravdu ta nejlepší varianta, jak můžou lidé zaÄít svou práci.

Kvalitní pyramidy.

HlavnÄ› musí dbát na to, aby vÅ¡echno bylo kvalitnÄ› udÄ›lané a aby nebylo nic odfláklé, protože si vezmÄ›te, že pyramidy vydržely tisíce let i po svém dostavení. A uvÄ›domte si, že je to tÅ™eba není úplnÄ› takový materiál, jaký se používá dnes. Já si myslím, že když se postaví nÄ›co v dneÅ¡ní dobÄ›, tak za tisíc let to tady nebude. A že tÅ™eba za dvÄ› stÄ› let už to dávno nebude. Proto si myslím, že EgypÅ¥ané využívali nÄ›jakou speciální techniku anebo různé další vÄ›ci, kterou právÄ› si ulehÄovali vÅ¡echnu práci a také hlavnÄ› používali kvalitní materiál, i když si nedokáži pÅ™edstavit, jaký podle mého názoru používali, Musel to být super materiál, který je snad nerozbitný a vydrží do nekoneÄna.